Bao giờ Lập Xuân? Tiết Lập Xuân năm 2024 là ngày nào? Tìm hiểu tiết khí Lập Xuân và những việc nên làm, nên tránh trong những ngày tiết khí này.